Waarom trainen?

Constant Lamp staat voor ‘persoonlijke ontwikkeling’, in de breedste zin des woords.

Primair gaat het over en om ménsen. Mensen die altijd de behoefte hebben tot ‘beter worden’. Vooral beter in het in contact komen met anderen, beter met probleemsituaties of stress om te gaan, steviger in hun schoenen te staan, duidelijker over komen, meer plezier hebben (zowel thuis als in het werk), sociaal vaardiger te zijn.

Nagenoeg iedereen heeft die wensen, niet iedereen is er bewust mee bezig, laat staan dat zij er actief mee aan de slag gaan. Er zijn vaak te veel belemmeringen, tijd, geld, inzicht of andere factoren die dominanter zijn en hen tegen houden.

‘Hoog rendement’

De mooiste investering is die in eigen en andermans belang.

Persoonlijke ontwikkeling, groei, verbeteren van communicatie (soft skills), heeft áltijd een positieve uitwerking op het bedrijfsresultaat. (zie argumenten bij zakelijk Trainen)

‘Happy people perform better’

‘Happy people’ blijkt aanmerkelijk verder te gaan dan een prettige werkplek en een goed salaris. Uiteraard geen onbelangrijk onderdeel. Onderzoek (op regelmatige basis uitgevoerd sinds 2004) geeft aan dat er blijvend vraag is naar:

  • Betere samenwerking onderling 38%
  • Meer en betere communicatie met het management 51%
  • Duidelijkere afspraken 43%
  • Meer waardering en aandacht voor de persoon 76%
  • Hogere beloning   4%
  • Flexibelere werktijden   7%

Hard of Soft skills?

Het één is onlosmakelijk verbonden aan het ander.

De ‘soft skills’ gaan meer over de mens zelf, hun drijfveren, hun contactuele vaardigheden, zeker of onzeker, dominant of volgzaam. En wat betekent dat voor hun communicatie?

Trots zijn op je organisatie, gemotiveerd zijn (of worden) om te groeien, verbinding met de doelstelling, je collega’s; dán pas komt er een échte beweging richting Hard Skills.

Werken aan de ‘bron’ van het willen, vergroot de kans op het kunnen!

Aan de slag!

Er zijn geen standaard mensen met standaard wensen, reden voor mij om te kiezen voor maatwerk. Vooral toegespitst op wat er écht in de praktijk in de organisatie gebeurt.

Natuurlijk is er altijd een doelstelling, een bedoeling, die moet voor iedereen dan ook kristalhelder zijn. Werken aan een probleem (gebrekkige onderlinge communicatie), of loopt alles op rolletjes? In alle gevallen is het gerechtvaardigd om op zoek te blijven naar ‘beter’.

Hoe lang dat duurt en wat dat kost? Dat hangt af van de wensen en vooral van de algemene wens, ‘hoe goed willen wij worden?’

Eerst maar eens kennis maken?

Neem vrijblijven contact op

Wat anderen er van vonden?

Lees de referenties