Weg met de communicatiepijn

Zorg is synoniem met hoge werkdruk. Het beste medicijn tegen het spannings­veld ‘veel cliënten, weinig capaciteit’ is heldere en effectieve communicatie. In deze training nemen we de communicatie­pijn van team­leden en management weg.

De training voor zorgeloze zorg

Veranderingen in het werk veroorzaken onzekerheid. De emotionele belasting is hoog. De aandacht voor elkaar als teamlid verslapt. Feedback wordt gezien als bedreiging. Zorg­organisaties kampen structureel met deze thema’s, de training Samenwerken in de zorg geeft zicht op oplossingen.

Wat levert de training op?

 • Afname ziekte­verzuim
 • Focus op taken
 • Meer onderlinge verdraagzaam­heid en begrip
 • Persoonlijke ontwikkeling

 • Meer gemotiveerde managers en medewerkers
 • Samenwerken met nadruk op samen én werken
 • Toename van werk­plezier

ja, ik wil meer informatie

Wat kunnen de deelnemers verwachten?

De training Samenwerken in de zorg geef ik aan alle typen leiding­gevenden en teams in de zorg. De training gaat uit van een uniek en flexibel basis­programma, dat ik graag toelicht in een kort gesprek.

Vooraf vult elke deelnemer anoniem een vragenlijst in. Aan de hand van de antwoorden wordt de ervaren communicatie­pijn duidelijk. Vervolgens richt ik de training zó in dat ieders wensen, suggesties en persoon­lijkheid volledig aan bod komen.

De minimale basis voor de training Samenwerken in de zorg is drie dagdelen. U maakt het programma zo uitgebreid als u wilt. Aanvullend kan ik intervisie, groeps- en persoonlijke coaching en mini­workshops verzorgen.

In de training Samenwerken in de zorg leren we onder meer…

 • …te werken aan een goede onderlinge verstand­houding binnen het team
 • …feedback te geven en ontvangen
 • …jezelf en anderen te motiveren

 • …samen te werken onder druk
 • …je aan te passen in een werk­omgeving die Constant verandert

Ook vandaag nog starten met ontzorgen? Vele zorg­organisaties gingen u voor.

Neem contact op en ik vertel u meer over de inhoud, de ideale groeps­grootte, de tarieven, de locaties en alles wat u verder wilt weten over de training Samenwerken in de zorg. Ik help u graag.

contact
ja, ik wil meer informatie