Mentor Marathon voor teams/afdelingen van bedrijven

Groei ontwikkel je individueel en als team door te blijven bewegen, nieuwsgierig te zijn, te leren, tegenslagen aan te pakken en uitdagingen aan te gaan. En vooral door samen inzichten en kennis te vergroten en te delen.
Dé hulpbron daarbij is iemand die weet hoe processen werken en hoe je individuele krachten bundelt tot optimale teamprestaties.
De Mentor Marathon programma’s bieden een doelgericht programma in 12 overzichtelijke sessies, verspreid over een jaar. Door de variatie en de langdurige aandacht zullen nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag zich nestelen in het DNA van de organisatie.

Het Marathon Mentor programma 1:

  • 12 maanden, elke maand 2 uur
  • Op locatie naar keuze
  • Individueel of met collega’s (1 tot 6 personen)

Aanpak:

Tijdens de intake bepalen deelnemers en de mentor waar behoefte aan is, en stellen ze het programma samen voor de komende maanden. In de sessies komen de onderdelen aan bod met werkvormen zoals: training, intervisie, sparring, coaching en/of spreekuur. Deelnemers krijgen vooraf informatie over de aanpak, ook om zich voor te bereiden.

Resultaat:

De communicatie binnen de organisatie verbetert, waardoor er meer verbinding ontstaat, meer commitment, onderling begrip, meer efficiency en minder faalkosten.

De Praktijk:

Vragen uit de praktijk zijn bijvoorbeeld:

–           welke koers (missie) varen wij nou eigenlijk…
–           het zou fijn zijn als de anderen…
–           ik heb geen idee hoe wij er voor staan…
–           ik heb toch de indruk dat afdeling XYZ maar wat doet…
–           intern zouden wij best wat beter kunnen communiceren
–           vertrouwen is bij veel van ons een thema…

Voorbeelden:

Korte Case 1. Vertrouwen.

Tijdens een vergadering zijn het dezelfde mensen die vragen stellen en/of meestal aan het woord zijn. Andere deelnemers leveren geen input en dus worden sommige fantastische ideeën niet geopperd, komen alternatieven niet ter sprake en blijft de kans op meer betrokkenheid of om betere resultaten te halen onbenut. In een korte workshop worden de deelnemers bewuster van de effecten van dit gedrag en krijgen zij gereedschappen die de verandering direct in gang zetten. Er groeit onderling vertrouwen, al is een vinger aan de pols vaak nuttig. Meer mensen/medewerkers voelen zich gehoord en gezien. Direct zichtbare effecten zijn: betere effectiviteit en motivatie en meer werkplezier.

Lees hier nog meer cases en de spelregels van de Mentor Marathon programma’s 1 en 2

Kosten Mentor Marathon Programma 1:

€ 250,00 voor de intake en uitwerking / planning.
€ 345,00 per sessie, x 12 te voldoen bij aanvang (€ 385,00 bij betaling per sessie).

€ 50,00 per deelnemer per sessie, bij meer dan 6 personen, tot een maximum van 10 personen.

 

Het Mentor Marathon programma 2:

Wél de mogelijkheid om te putten uit het arsenaal, van training tot workshop en van sparren tot coaching/mentoring, alleen dan flexibeler. Een gelijk aantal uren aan programma 1, nu vrij in te delen, verdeeld over een jaar.

Spelregels van het Mentor Marathon programma 2:

         Er wordt tijdig gekozen voor een werkvorm (zie werkvormen)

–          Per werkvorm geldt een variabele tijdseenheid

–          De deelnemers leveren een actieve bijdrage

–          De mentor documenteert alle sessies

–          De sessies zijn op een locatie naar keuze

–          De sessietijd kan worden gebruikt voor individuele gesprekken die
passen in de algemene doelstelling van de organisatie.

Werkvormen:

Training (minimaal één dagdeel van 4 uur)

In de training is aandacht voor diverse aspecten uit de communicatie, zoals feedback, vraag-en antwoordtechnieken en omgang met weerstand.

Training geldt per team tot 6 personen

Intervisie (minimaal één dagdeel van 4 uur)

Bij ‘intervisie’ is het doel om volgens een vaststaand format interne communicatieproblemen op te lossen. Het verhoogt het oplossend vermogen van het individu en dus van het team.

Intervisie geldt per team tot 6 personen.

Sparring (De tijd per sessie is 2 uur).

Bij de gespreksvorm ‘sparring’ geldt hoor en wederhoor door het uitwisselen van wederzijdse ervaringen. Het is meer gericht op feiten, dan op gevoel.

Bij sparring blijkt het versterkend te zijn om door een onafhankelijke partij gehoord te worden en feedback te krijgen.

Sparring geldt voor een team tot 6 personen of individueel.

Coaching (De tijd per sessie is 2 uur).

Er worden stappenplannen ontwikkeld om vanuit een probleemstelling een haalbare toekomst te creëren, zowel voor het individu als voor de groep. Vaak ontstaan de problemen vanuit onverenigbare (persoonlijke) vraagstukken.

De coach volgt het proces en zal/kan daar sturing aan geven.

Coaching geldt voor groepen tot 6 personen of individueel.

Spreekuur (de tijd per sessie is 2 uur).

Individuele teamleden kunnen hun verhaal doen. De mentor heeft de rol van vertrouwenspersoon.

Kosten Mentor Marathon Programma 2:
€ 250,00 voor de intake en uitwerking jaarplanning.
In totaal wordt er effectief gebruik gemaakt van minimaal 24 uur per jaar

De investering per werkvorm per sessie is 1 uur á € 175,00 (inclusief de voorbereiding) x de werkvorm.
Méér dan 24 uur, dan volgt een factuur op nacalculatiebasis á € 175,00 per uur. Minder uren (rest uren) worden in het opvolgende jaar uitgevoerd.

Totale investering per jaar van  € 4.200,00. € 50,00 per deelnemer per sessie, bij meer dan 6 personen, tot een maximum van 10 personen.

Voor beide programma’s geldt:

Deze bedragen zijn inclusief leermiddelen, voorbereiding en uitwerking. Bij locaties verder dan 40 km van Haarlem wordt een toeslag in rekening gebracht van € 50,00 per sessie. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Bewust leren is de garantie voor duurzame groei!

  • 12 maanden, elke maand 2 uur
  • op locatie naar keuze
    • Individueel of met collega’s (1-6 personen)
    • Meld je hier aan