TEAMCOMMUNICATIE

Cruciale elementen in teamcommunicatie zijn:

kennis
vaardigheden
gedrag

Kennis en vaardigheden zijn grotendeels meetbaar en gaan over ‘kennen’ en ‘kunnen’.
Gedrag heeft meer te maken met het ‘willen’ en hoe de teamleden zich naar elkaar gedragen.

De training Teamcommunicatie is gericht op het gedrag en de onderlinge verhoudingen.

Het herkennen en erkennen van gedragingen en misdragingen. De inzichten en technieken, die hieraan gekoppeld worden,
zijn handvatten voor jou als individu en de groep om tot ander en effectiever gedrag te komen.

Als je blijft doen wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg.

Inhoud van deze training

  • 3 x 1 dagdeel of 6 x 1 dagdeel (dagdelen naar keuze in de ochtend, middag of avond)
  • Locatie naar keuze
  • Vanaf 4 tot maximaal 10 personen 
  • thema’s, die aan de orde komen: communicatie algemeen, feedback geven en nemen, contact maken (rapport),
    oplossingsgericht denken en handelen, motivatie, vraag-en gesprekstechnieken.

Investering

-3 dagdelen: € 497,00 per persoon exclusief BTW, exclusief locatie | catering | reiskosten.

-6 dagdelen: € 697,00 per persoon exclusief BTW, exclusief locatie | catering | reiskosten.

NB: de prijzen zijn afhankelijk van de groepsgrootte, resp. het aantal groepen.