Persoonlijk leiderschap

En als het wat internationaler klinkt en dan beter verkoopt, noemen wij het ‘Personal Leadership. Net als ‘Business Leadership’. Er blijkt een immense behoefte te bestaan om meer ‘leader’ te worden, zowel in het bedrijfsleven als privé. Wat is het?

Even los van de vele leiderschapsstijlen, is de leider degene die het voortouw neem, het goede voorbeeld geeft en uiteindelijke beslissingen neemt én de verantwoordelijkheid draagt. Leiders zijn niet per definitie pragmatische en charismatische mensen. Bij sommigen is het een ‘rol’ die zij vervullen en bij weer anderen onderdeel van hun identiteit (de geboren leider). Is het nodig in een groep een leider te hebben? Ik ben van mening van wél. Zonder leider blijkt chaos op de loer te liggen, zelfsturende teams blijken zélden succesvol.

Een zakelijk leider definiëren is een ‘makkie’. Dat hangt af van de doelstelling van de organisatie waar een leider bij bedacht (competenties en persoonlijkheid) kan worden die de complexiteit van de organisatie aan kan, weet te delegeren, talenten te verbinden en alle aspecten kan overzien en sturen die passen bij het behalen van die doelstelling. Uiteraard passend binnen een sociaal maatschappelijk verantwoord raamwerk. Heb je dat in je ‘mars’, dan kun je gerust solliciteren.

Persoonlijk Leiderschap is toch wat anders. Dan ben je of word je leider over je eigen universum, je eigen leven. Daarbij is elke handeling, elke beslissing direct van invloed op jou. De wet ‘Oorzaak en Gevolg’ is dag en nacht van toepassing met soms vérstrekkende gevolgen. Persoonlijk Leiderschap is het herkennen en érkennen van de processen die met ‘pech’ en ‘geluk’ te maken hebben, of met ‘falen’ en ‘succes’, met het maken van vrienden of vijanden. Hoe meer je bereid bent daar naar te kijken, er van te leren en het geleerde in de praktijk brengen, maakt je een steeds betere persoonlijke leider. De vraag is, wíl iemand dat wel? Wil iemand wel grip hebben op zijn/haar eigen leven? Of is het voldoende om met de overtuiging te leven “ik ben nou eenmaal zo”, of “het is niet anders, daar kan ik toch niets aan doen”?

Zo je er een keuze in wilt maken, bedenk dan ‘verbeter je leven en begin bij jezelf’!

https://constantlamp.nl/