Over de trainingen

Er zijn vier factoren die de rode draad in de training vormen en per onderdeel terug komen:

 • Waarom
 • Wat
 • Hoe
 • Wat kan ik er mee.

Voorbeeld:

Feedback, geven, nemen en er beter in worden.

 • Waarom zou ik dat willen en wat kan ik daar dan mee.

Er zijn voldoende voorbeelden uit de praktijk die laten zien dat het anders had gekund en hoe het vervolg dan verlopen was, meestal positief.

 • Wat is feedback, hoe werkt dat, welke effecten kan dat op mijzelf en de ander hebben en met welke gevolgen. Kan ik feedback ‘omdenken’, van negatief naar positief en welk effect heeft dat dan?
 • Hoe ga ik beter met feedback om, aan de hand van oefeningen en voorbeelden.

Dat ‘format’ geldt ook voor o.a.:

 • Effectief vergaderen
 • Omgaan met bezwaren en tegenwerpingen
 • Zinloze discussies
 • Hoe motiveer ik mijzelf en anderen
 • Hoe herken ik iemands eigenaardigheden meer als ‘gewoon anders dan ik’
 • Afspraken maken en nakomen
 • Betrokkenheid en verbinding
 • Etc…

Ieder onderdeel duurt 2 tot 3 uur en kan ook onderdeel zijn van praktijkoefeningen die in een later stadium behandeld worden.

Waarom een communicatie training?

Omdat  berusten in ‘het gaat zoals het gaat’ niet tot verbeteringen leidt,

Omdat ‘communiceren’ , iedere dag weer, belangrijk is voor de samenwerking,

Omdat de impact van communicatie op het bedrijfsresultaat groot is,

Omdat ‘miscommunicatie’ een terugkerend fenomeen is,

Omdat slechte communicatie zelfs leidt tot burn-out en andere ziekteverschijnselen,

Omdat het verbeteren van de communicatie betere resultaten tot gevolg heeft,

Omdat goede communicatie ziekteverzuim terugdringt,

Omdat goede communicatie zorgt voor meer plezier, betrokkenheid en motivatie,

Omdat iedere ondernemer, ongeacht de branche, het maximale uit de organisatie wil halen, dus ook uit de mensen.

Wat kun je tijdens de training verwachten?

Wij gaan echt aan de slag, dus luisteren is één ding en iets doen iets anders, alleen zó leren wij.
Iedereen heeft een hekel aan ‘rollenspellen’ (in de traditionele vorm), dus dat doen wij niet! Wat dan wel?

Veel praktijkvoorbeelden ‘uitpluizen’, vooral om te kijken welke patronen daar aan ten grondslag liggen. Volgens bepaalde ‘formats’ gaan wij met elkaar in gesprek, waarbij successievelijk nieuwe inzichten ontstaan (“da’s ook wat, zó had ik er nog nooit naar gekeken”).

Niet méér theorie dan praktisch noodzakelijk en wel direct praktisch toepassen. Bijvoorbeeld wat gebeurt er als wij anderen ‘overtuigen’?
Hoe werkt het in een gesprek als ik 100% aandacht voor iemand heb? Welke theorie zit daar achter en hoe ervaar je dat?

Mooie kreten zoals ‘verbinding’, ‘commitment’, wat houden die eigenlijk in, hoe gaan wij daar mee om en hoe kan dat aanmerkelijk beter (een dóe oefening).

Alles is er op gericht dat iedereen ‘veiligheid’ ervaart, je mag zeggen wat je denkt zonder consequenties. Alleen dán lukt het om open te staan voor nieuwe ideeën, nieuwe manieren, anders denken en anders handelen.

Humor is ook belangrijk, lachen zorgt voor ontspanning, openheid en verbinding.  Meerdere (let wel, serieuze) oefeningen zijn hilarisch en juist daardoor enorm leerzaam en blijvend.

Samengevat, wat je kunt verwachten is plezier, verbazing, inspiratie, totaal nieuwe inzichten, ontdekking van eigen en andermans talenten, een ‘trip’ die waardevoller kan zijn dan je voor mogelijk had gehouden, waarbij eenvoud de kracht is.

Aan de slag!

De doelstelling zal altijd zijn om de manier van communiceren te verbeteren.

Wellicht om beter met elkaar te kunnen samenwerken, met externe partijen, klanten en natuurlijk (mooi meegenomen) om er zelf beter van te worden.

Beter communiceren houdt niet op bij de voordeur van de onderneming, het zal ook impact hebben op het leven daarbuiten.

Hoe is de training opgebouwd?

Alle trainingen zijn maatwerk, iedere organisatie heeft immers andere behoeftes en kan duren van 1 tot 100 dagdelen of dagen. Variërend van een inspirerende workshop tot aan een intensieve transformerende training.

 1. Intake om de doelstelling te bepalen
 2. Onderzoek naar de algemene en individuele leerbehoefte (schriftelijke enquête)
 3. De training in dagdelen of dagen.

N.B. 1

– de ideale groepsgrootte is 8 tot maximaal 12 personen

– Niet noodzakelijk, wel beter, is te trainen op een externe locatie

– Indien meerdere afdelingen, dan een mix van medewerkers/afdelingen

N.B. 2

De investering is van deze factoren afhankelijk.

De gemiddelde investering per groep (van 12 personen) per dag, is € 1.450,00 ex. BTW

Wat kan ik daar mee als ondernemer en/of deelnemer?

Ieder zal zijn/haar eigen voordeel er mee kunnen doen, net zo verschillend als mensen verschillend zijn.  Ook is het voordeel voor de een niet altijd het voordeel voor de ander.

In de ‘slotronde’, per onderdeel, zal die vraag wel aan iedereen gesteld worden. Deels om de materie gemakkelijker te laten beklijven en deels omdat daar ook ‘oefenstof’ uit voorkomt voor het individu.

Enkele voorbeelden van ‘wat kan ik er mee’:

 • Mensen beter begrijpen, houdt automatisch in, beter begrepen worden, dat maakt de conversatie soepeler.
 • Beter begrijpen leidt tot veel minder misverstanden, meer effiency, tijdwinst.
 • Goed met feedback om kunnen gaan levert veel inzichten op om het de volgende keer beter te doen. Als de feedback ook zo voelt, is de kans dat het de volgende keer niet meer gebeurt en/of beter gaat spectaculair groter geworden.
 • Door anders en beter te luisteren wordt iemand empathischer en zal minder snel tot oordelen komen, dat scheelt een hoop stress en negatieve stemming.
 • Als iets niet duidelijk is kan/durft iemand dat nu te vragen (veiligheid is gecreëerd), dat scheelt veel tijd en iemand voelt zich meer gehoord en gewaardeerd.