Mopperpot

Mopper Pot.  

‘Taal’ is de transportband van onze emotie. Dus, uit wat wij letterlijk zeggen, zal blijken welke emotie dominant is op dat moment. Positief dan wel negatief. Emotie is grotendeels ook gelijk aan ‘stemming’ en dat is dan weer de basis voor ons gedrag.  Zanikken, zeuren en/of mopperen gaat niet helpen, sterker nog, het is slecht voor de gezondheid.  De tip van de week: Alles waar je wat over te mopperen hebt, over de manager, de medewerker, je collega, de klanten…..schrijf het op en ga aan het einde van de dag (week) eens kijken wat je er aan gedaan hebt respectievelijk wat je er nog aan denkt te gaan doen.  Je notities bewaar je tijdelijk in je ‘mopperpot’.  Het wordt een bron van inspiratie en actie.