Gratis Loopbaancoaching

Iedereen met een ‘loopbaanvraag’ die minimaal 15 uur per maand werkt en tussen de 45 en 65 jaar is, kan vier gesprekken voeren met een loopbaancoach naar keuze. Het gehele traject is gesubsidieerd.

Daar werd in 2019 door de overheid mee geadverteerd en volop gebruik van gemaakt. Ik was ook blij met talloze aanmeldingen en heb velen ‘op weg’ geholpen. Vaak zijn er gesprekken gevoerd die een totaal andere lading hadden dan ‘carrière’. Kennelijk bestond er grote behoefte, wellicht niet direct om gecoached te worden, wél om eens met iemand een gesprek aan te gaan over ‘dringende vragen’.

Zijn nu in 2020 opeens alle vragen beantwoord? Of is de urgentie er niet meer als Big Brother de rekening niet betaalt.

Stel je nou eens voor dat het nog steeds ‘gratis’ is en er zijn ook nog steeds vragen die je bezig houden. Neem dan de beslissing om (mogelijk) de rest van je leven niet meer te laten afhangen van derden (overheid). Kijk eens om je heen met wie (zoek wel een professional) je eens zou willen sparren.

Loopbaancoaches, lifecoaches, gelukscoaches, het barst er van en er zitten hele goeie tussen. ‘Beter’ worden komt niemand brengen, zet de stap!

www.constantlamp.nl

info@constantlamp.nl

06-41548305