Falen is een Fabel

De angst voor verkeerde beslissingen komt door het herkennen van consequenties die wij in het verleden ervaren hebben, vooral de consequenties die wij niet als prettig ervoeren.

Beslissingen zullen daarom altijd beïnvloed worden door ons verleden. Én door het verleden van anderen, die ‘bewezen’ hebben dat iets niet werkt.

Kinderen hebben (nog) geen verbinding met negativiteit, vandaar ook hun ongeremdheid en onbevangenheid. Soms lijkt het of zij gewoon iets doen, zónder er bij na te denken en / of de consequenties te overzien. Dat klopt. Mislukken of falen is hen nog onbekend.

Steeds meer worden wij ‘gestuurd’ door onze ervaringen en door wat anderen er van vinden. Vooral het oordeel van anderen weegt lange tijd zwaar.  Tót het moment, dat je voorbij de kritische grens komt, het moment waarop je bepaalt dat ‘wat anderen er van vinden’ óf veel minder belangrijk wordt, óf gewoon helemaal geen rol meer speelt.

Ook de consequenties gaan een andere rol spelen, mogelijk overzien wij ze beter, of kunnen wij er beter mee omgaan, er is meer acceptatie als het totaal anders loopt dan verwacht.

Dat is een mooi moment, dan komen wij er achter dat Falen een Fabel is. Dan komen wij er achter dat iedere beslissing op het moment zelf, de juiste beslissing is. Wij hebben geleerd dat het vrijwel áltijd anders loopt dan gedacht, waardoor wij met de gevolgen van ons eigen handelen om kunnen gaan. Ons oordeel over de reacties van anderen wordt substantieel milder, omdat wij begrijpen dat zij onderdeel zijn van de reacties op ons handelen. Vanaf dat moment zijn wij in staat veel minder naar anderen te wijzen en meer naar onszelf.

Deze wijsheid ligt voor iedereen voor het oprapen. Helaas bukken wij pas heel laat om dat te doen, als wij al ouder zijn, in plaats van als wij ouder worden.

En… hoe ouder hoe lastiger bukken, voldoende reden  om eerder te leren bukken en op te rapen.

www.constantlamp.nl

info@constantlamp.nl

06-41548305