Communicatie­problemen

Ach… overal is er wat en er is altijd wel wat…

Het is zoals het is, mensen zijn nou eenmaal mensen en het gaat zoals het gaat. Alles klopt tot dusver, rest nog de vraag, ‘Waarom zou je daar extra aandacht aan geven?’ Binnen een bedrijf is het nu eenmaal de bedoeling dat mensen doen waarvoor zij zijn aangenomen en als dat van toepassing is, zo goed mogelijk met elkaar, samen dus.

Kijkend naar de overeen­komsten die er zijn, samen de gestelde doelen halen, zo efficiënt en effectief mogelijk werken, lijkt dat geen onover­komelijke opgave. De praktijk laat iets anders zien. Er zijn overeen­komsten, gesteld vanuit de organisatie, daar staan echter verschillen tegenover die er nu eenmaal zijn als er sprake is van meerdere mensen. Dan doel ik op management en mede­werkers en daarnaast natuurlijk de klant en de leveran­cier, allen onderdeel van het bedrijfs­proces én van het communicatieve proces.

Stel aan iedereen afzonderlijk de vraag ‘Waarom werk je hier’ (laat het antwoord opschrijven), dan zal er een grote verscheidenheid aan antwoorden komen. Niet ‘goed’ of ‘fout’, iedereen blijkt een eigen ‘waarom’ te hebben. Mede als gevolg daarvan zal ieder individu ook een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld ‘samen­werken’, ‘efficiëntie’, ‘effectiviteit’, ‘loyaliteit’ en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. De verschillen maken het dynamisch en verwarrend tegelijk. Dynamisch, omdat het inspirerend en enthousias­merend kan werken en verwarrend als de verschillen niet begrepen worden en tot mis­verstanden leiden.

Waarom daar nu extra aandacht aan besteden? Allereerst om er achter te komen of de verschillen zich meer aan de ‘dynamische’ kant, dan aan de ‘mis­verstanden’ kant manifesteren. Het is dan aan de beleidsmaker om te bepalen, welke ‘communicatie­kant’ het meeste effect heeft op het reilen en zeilen van de organisatie. Dat de ‘misverstanden’ kant niet echt wenselijk is, lijkt voor de hand te liggen. Daarentegen hoeft dat niet per sé tot onover­komelijke problemen te leiden, het kan er zelfs voor zorgen dat iedereen alert en scherp blijft.

Hoe dan ook, verloopt het proces binnen de grens van het acceptabele (die grens is pas te trekken, als bekend is welke dynamieken er zijn én wat de impact daarvan is), dan is het zaak deze te bewaken. Verloopt het proces buiten de grens en dan vooral aan de negatieve kant, dan zal de impact altijd een remmende werking op de te behalen doel­stellingen hebben. De impact van laatst­genoemde kan op termijn zelfs fnuikende gevolgen hebben!

De meest gehoorde opmerking van ondernemers: “Ach, er is overal en altijd wat”. Door die ondernemer is de stap nog niet gezet om het probleem te herkennen en erkennen, laat staan de stap om het op te lossen. Ik herken deze ondernemer wel en erken dat zij vanuit hun eigen perspectief helemaal gelijk hebben en weet uit ervaring, dat zij meer kansen laten liggen dan hen lief is.

Het kán haast niet anders dan dat boven­staande een onderwerp van gesprek is, voldoende reden om eens een afspraak te maken, de gedachte alleen al, dat je kansen laat liggen omdat zij niet echt zichtbaar zijn…