Een casus: Help, wij verzuipen!

Een middelgrote organisatie X komt uit een ‘droomtijd’. De fase van ‘start up’ is al zo lang geleden, dat de meesten die er bij waren er óf niet meer zijn, óf vergeten zijn hoe het was.

Klanten bij de vleet, spectaculaire omzetten en dito winsten. En nu dan? Klanten blijven weg, er komen nauwelijks nieuwe bij, er is een hoog ziekteverzuim, een hoop geroddel, onenigheid binnen het management en ga zo maar door.

Na kort onderzoek blijkt in ieder geval dat de financiën rammelen. Er wordt meer uitgegeven dan dat er binnen komt, joh, hoe kan dat nou? En de bron van het ‘kwaad’? De oorspronkelijke missie en visie zijn nergens meer terug te vinden. Niet zichtbaar als tekst, laat staan in gedrag. Kortom, de helft van de spelers op het veld (voetbal) hoeft niet zo nodig te winnen, een ‘lekker potje’ is toch ook leuk?

Als je dan een training overslaat of wat later op het veld verschijnt, daar hoef je je dan niet druk over te maken, toch? Nu ga ik daar niet over, ik doe tenslotte ‘iets’ met persoonlijke ontwikkeling. Dat gaat veel meer over waar wil je als individu naar toe. Wat zijn je wensen, je belemmeringen, wat is je visie op je leven, je relatie en hoe zit dat met je werk? Wat is er nodig om boven water te blijven? Hoe stel je persóónlijke doelen? Is het niet voor je bedrijf, dan is het in ieder geval voor jouzelf behoorlijk interessant om daar eens over te sparren. Wie weet, je zult toch íets moeten doen om aan de overkant te komen.

www.constantlamp.nl

info@constantlamp.nl

06-41548305